5 June 2023, 2.30pm – 4.00pm
Image of Dementia Cafe

Dementia Cafe

Join us for our monthly cafe

12 June 2023, 4.00pm
Image of Governors' Resources Meeting

Governors' Resources Meeting

21 June 2023
Image of Sports Day

Sports Day

29 June 2023
Image of Year 11 Prom

Year 11 Prom

3 July 2023, 2.30pm – 4.00pm
Image of Dementia Cafe

Dementia Cafe

Join us for our final cafe of the school year

5 July 2023, 4.00pm
Image of Full Governors' Meeting

Full Governors' Meeting